Cestujeme pre lepšie chápanie sveta: domov prichádza iný človek

Fascinujúce sa mi javí práve to, ako veľmi sa odlišujú dva charaktery jednej osoby:jeden opisuje daného človeka pred odjazdom, druhý charakterizuje osobnosť, ktorá sa narodila v čase strávenom inde. Ide o značnú, systematickú a nespochybniteľnú evolúciu na úrovni chápania, cítenia a vnímania sveta, spoločnosti. Cestovanie, jedna z možností totálneho rozmachu ľudskej bytosti, sa stáva jeho záchranou, vykonštruovaným sezamom na ceste k poznaniu. Prežívaním a hromadením osobných skúseností zadávame jednotlivé kódy, na základe ktorých sezam roztvára svoje brány a my prenikáme do spásneho interiéru. Stávame sa zberateľmi vedomostí i konštruktérmi našej zrelosti. A hoci sme naraz vyzretejším kúskom ľudského zázraku, paradoxne sa u nás prebúdza i typicky detská kvalita: zvedavosť.

mapa
 
Zvedavosť – motor šialene rinčajúcich zvukov a tónov, ktoré nás nabádajú k nasledovnému výkonu. Práve v tomto bode možno zreteľne zaznamenať, ako veľmi narastá energetický balíček jedinca. Systém prebudenia niečoho tak dôležitého pre život, ako je zvedavosť, by sme mohli opísať nasledovne:
 
Príchod do krajiny – kvantum dojmov, s ktorými sa naša myseľ dostáva do intímneho kontaktu.
 
Prvý dotyk neznámeho kraju spočíva zrejme v údive. Tým, že sme nútení orientovať sa v novom systéme dopravy, hľadáme spôsob, akým sa dopracovať k nálezu nášho cieľa a v prípade, že všetko nevychádza tak, ako by malo, nastáva chvíľa pre overenie si našej komunikačnej schopnosti. Kladieme otázky náhodným okoloidúcim, pretože sa nám práve vybila batéria  na telefóne, a teda sme nútení nájsť odlišnú variantu riešenia. Budujeme si vynaliezavosť – schopnosť nachádzať riešenia i v situáciách, ktoré sa nám javia nevyriešiteľné. Sme zdatnými prieskumníkmi terénu v neznámych zemepisných šírkach. Myseľ sa zvíja v rôznorodosti situácií, z času na čas, relatívne stresujúcich, no vedzme, že po ich vyriešení nadobudnú zrozumiteľnejší výraz.

restaurace
 
Habituačný proces: stávame sa súčasťou krajiny, jej kultúrneho i spoločenského blahobytu.
 
A zrazu sme sa ocitli v jej najpodstatnejšom bode: kráčame v ústrety hlasu, ktorý nám šepká tie najrozmanitejšie slová v cudzom jazyku. Lexikálna hra so životom vôkol nás. Nikdy predtým sme sa zrejme necítili natoľko opojení fascináciou ako v momente, kedy dokážeme plnohodnotne rozvíjať dynamické a podnetné debaty v odlišnom jazyku, kedy sa zahraničná politika, ekonomika, gastronómia či kultúra stali centrom nášho záujmu. Objav za objavom nás vyvádza z lóže tajuplných divov, lebo po spoznávaní jednotlivých stránok a oblastí krajiny vidíme svet inak.

maply
 
Domov kráčame po chodníčkoch nostalgie. Ale s koľkou nádherou v spomienkach a srdci!
 
Áno, potrebujeme ísť ďalej. Návrat nám umožňuje priniesť kúsok z odlišného sveta i k nám domov. Potrebujeme prežívať, no potrebujeme sa i vracať. Práve návraty nás totiž utvrdzujú v skutočnosti, ako veľmi sa náš duch rozvinul v ďalekých pásmach zeme, pretože badáme zmenu v našom videní sveta. 

Posted In Nezařazené