Akcie a podielové fondy

Priame investovanie na burze je bezpochyby ten najťažší typ investovania.
Hlavným dôvodom je veľké množstvo faktorov, ktoré ho ovplyvňujú a mať o všetkých prehľad alebo sa v nich dokonca vyznať, je ozaj tvrdý oriešok. Museli by sme venovať pozornosť rôznym ekonomickým cyklom, trhu a výsledkami jednotlivých konkurujúcich spoločností. Nehovorím o čase, ktorý by sme museli celej tejto analýze venovať, pričom ani to nám nezaručí úspech. Úspech môže nastať, ale ako vravím, vôbec nie je zaručený.

bohatství

• Ale za námahu stojí, usporiadať si vlastný zoznam, zložený z akcií a fondov, ktoré majú dobré vyhliadky. Pokiaľ vidíme, že spomínané akcie, či fondy idú dobrým smerom, ich výber je vhodný, pretože bude ovplyvňovať náš stav. A samozrejme chceme dosiahnuť plusového, výnosného stavu.
Akcie a podiely spoločnosti sú jedinou formou investície, na ktorej je viditeľná ľudská snaha.

• Ohodnotenie akcií a následné investovanie do nich nie je vôbec jednoduché. Už len z toho dôvodu, že musíme nájsť akcie, ktoré majú hlavne úspech do budúcnosti. Táto voľba býva obtiažna. Záleží na rozume, lenže potrebujeme aj kusisko šťastia a schopnosť predvídať aktivitu, výnosy, náklady do budúcna. No vynaložené úsilie a naša vnímavosť sa nám štedro odmení, pokiaľ, samozrejme, vsadíme na „správnu kartu.“

skupina

Veľa ľudí, ktorí podobnú skúsenosť zažili tvrdia, že čo sa týka dlhodobého pohľadu, tak sa jedná o najlepší spôsob, akým prísť k peniazom. No platí to predovšetkým pre krajiny, kde má investovanie dlhodobú a relatívne úspešnú tradíciu. Lebo ako to býva, nájdu sa aj výnimky, no pokiaľ v tej krajine väčšina na tejto aktivite zbohatla, prečo by si sme my nemali? Existuje takzvaný predsudok. Slovo predsudok naznačuje, že sa jedná o pocit, skúsenosť, ktorý nám kdesi vnútri vraví, čo je správne a čomu sa radšej vyhnúť. A v tejto činnosti budú tieto však pozitívne predsudky potrebné.

Posted In Nezařazené