Výber školy

Dieťa sa spravidla už na základnej škole istým smerom profiluje. K niečomu inklinuje viac a k niečomu menej. Záujem dieťaťa ale nemá byť iba krátkodobým nadšením spôsobeným vplyvom spolužiakov, alebo akéhosi videného filmu.
Rodič zaiste pozná svoje dieťa. Pozná jeho :

myšlnka

  • Dlhodobé záujmy
  • Rozumové schopnosti
  • Zručnosti

Niekedy má ale rodič tendenciu vidieť svoje dieťa schopnejšie, lepšie. Vždy je preto vhodné prekonzultovať náš názor s triednym učiteľom. Ten nestranne vie posúdiť naše dieťa. Jeho skutočné schopnosti.
Dôležitým faktorom pri výbere školy je aj spoločenská objednávka. Je neodškriepiteľným faktom, že je spoločenská objednávka po technických IT pracovníkoch, po strojároch, po elektrikároch.
Trh sa nasýtil množstvom ekonómov a tzv. „TIS – károv“. Zvláštne je, že niektoré školy to ale nepochopili a snažia sa naďalej otvárať nepotrebné odbory chrliace ľudí na úrady práce.

Ak teda chceme zabezpečiť svojmu dieťaťu dobrý štart do života, nepodceňujme túto spoločenskú objednávku a dajme dieťa na technické odbory. Samozrejme iba v tom prípade, ak mu nerobí problém matematika a fyzika.
Ak sa nemôže uberať technickým smerom, potom zvážme odbory so všeobecným uplatnením. Mám na mysli napríklad zdravotníctvo. Je tu ale potrebný vzťah k biológii.
Netreba zabúdať ani na remeslá. Budú mať určite aj v budúcnosti dostatok uplatnenia. Veď už dnes je problémom zohnať dobrého údržbára, inštalatéra či mäsiara.

škola

Ak sú dievčatá kreatívne- možno im bude vyhovovať štúdium kozmetiky, kaderníctva, vizáže.
Chlapci aspoň mierne zruční môžu vyskúšať drevárske odbory, prípadne poľnohospodárske.
Najdôležitejšie ale je, aby sa naše dieťa v danom odbore našlo- aby sa tam cítilo dobre a aby ho to bavilo. Vyberáme predsa niečo na celý život. –
Spokojnosť v práci sa podpisuje pod celkový zdravotný a psychický stav jedinca. Majme teda šťastnú ruku pri výbere povolania pre naše dieťa.