V súčasnosti ľudia žijú dva svety. Ten reálny a ten online. Avšak tieto spolu súvisia, predsa obsah internetu je tvorený ľuďmi pre ľudí. Vecami, informáciami, službami,… ktoré sa nás dotýkajú a sú našou súčasťou. 
Ale možno ste sem neprišli čítať moje filozofické výlevy, ako skôr nájsť niečo užitočné z hľadiska toho, k čomu dnes internet slúži a prečo sa stáva stále prioritnejším miestom záujmu pre novodobý marketing, rovnako tak pre množstvo potenciálnych záujemcov/zákazníkov. Či sa nachádzate v skupine podnikateľov alebo bežných užívateľov, ktorí sa tešia z ľahkého prístupu k e-shopom, produktom a službám, prakticky všetci dnes využívame práve priestor, akým je internet.Biely notebook, dve ženy pri počítači.jpg
Úvodný poznatok tak má opodstatnenie. Online priestor sa stáva dokonalým nástrojom dnešného marketingu, i keď samozrejme tieto nástroje sú rozdelené na niekoľko konkrétnych častí a každá ponúka odlišné výhody (ako aj mínusy), no všetky majú v podstate rovnaký cieľ.

  • Zviditeľniť vašu činnosť, rovnako ako váš web/e-shop. Takisto budovať váš brand, osloviť a zaujať relevantnú skupinu užívateľov a skrátka dostať sa do povedomia širokej skupine možných záujemcov. Rovnako ich treba priviesť k požadovanej konverzii na vašej stránke.

Mať vytvorenú webovú stránku je preto základom, ktorý však nestačí. O tejto stránke ľudia musia vedieť a musí im vbehnúť do očí vždy, kedy pomocou vyhľadávača „googlia“ konkrétny výraz. A v takomto prípade nám pomôžu nástroje SEO (Search Engine Optimization), s ktorého profesionálnym prevedením vám pomôže seo martin http://www.seolight.sk/martin.počítač na stole.jpg
Odborne prevedené SEOsa zapríčiní o to, že vaša stránka bude dosahovať čo možno najvyššie možné miesto v internetových vyhľadávačoch. Tým dosiahnete to, čo potrebujete, a teda potrebnú viditeľnosť pre masy užívateľov, z ktorých sa môžu stať priami návštevníci vašej stránky, respektíve potenciálni zákazníci a kupci.